Услуге студентских и омладинских задруга, бр. 1/17-1

Горива, број 7/17-1

Соне киселине, број 12/17-1

Нејодирана со, број 11/17-1

Канцеларијски материјал, број 3/17-1

Фреон, број: 5/17-1