Јавне набавке 2015

Јавне набавке мале вредности

Услуга студентских и омладинских задруга

Материјал за репродукцију

Правне услуге

Бензин и дизел гориво

Замена и одржавање стаклених површина

Материјал за водовод и грејање

Увођење стандарда ISO

Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта

Канцеларијски материјал

Услуге рекламе у медијима- Оглашавање на лед билбордима

Грађевински материјал

Генерални ремонт компресора у расхладном постројењу

Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту

Видео надзор

Фреон

Одржавање возног парка

Средства за третирање и контролу базенске воде

Фреон

Радови на измештању цевовода топле воде за машинску салу КБ1

Радови на адаптацији и санацији санитарних чворова

Рачунарска опрема

Услуге чишћења

Материјал за чишћење куглане

Опрема за ваздушно стрелиште

Услуга мобилне телефоније

Спортске справе за теретану

Радови на адаптацији простора теретане