Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном у делу спортских објеката ЈП ,, СПЦ Војводина“ бр. 5/16-1

Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива за набавку радова на замени флуоресцентне расвете енргетски ефикасном у делу спортског објекта ЈП ,,СПЦ Војводина“