Skip to content

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

2022. година:

2021. година:

Извештај о реализацији програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије COVID-19

Извештај о реализацији програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности

Одлука о изменама програма пословања за 2021 годину – прва измена

Програм пословања за 2021 годину први део

Програм пословања за 2021 годину други део

Програм инвестиционих активности за 2021 годину

2020. година:

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2020.године

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-31.12.2020. године

Програм инвестиционих активности за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину прва измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину друга измена

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-30.06.2020 године

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину трећа измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину четврта измена

Програм економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19

Измена програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије COVID-19

Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности

2019. година:

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године

Одлука о изменама Програма пословања за 2019. годину

Извештај о реализацији инвестициомих активности за период 01.01.-31.12.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.03.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године

Одлука о изменама Програма пословања за 2019. годину

Програм инвестиционих активности за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

2018. година:

Квартални извештај за период 01.01.-30.06.2018.

Квартални извештај за период 01.01.-31.03.2018.

Измена програма инвестиционих активности за 2018. од 08.06.2018.

Одлука о изменама Плана Пословања од 08.06.2018.

Одлука о изменама Плана Пословања од od 04.05.2018.

Програм инвестиционих активности за 2018.

Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несмотрено обављање делатности за 2018.

Програм Пословања за 2018.

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања  за 2018. годину

Квартални извештај за период 01.01.-30.09.2018. годину

Квартални извештај за период 01.01.-31.12.2018. годину

2017. година:

Програм пословања за 2017. годину

Финанцијски извештај за период 01.01 -30.03.2017

Извештај о реализацији Плана пословања за 2017.

2016. година:

2016 Finansijski Izvestaj 01.01 30.06.2016 (10.3 MiB)

2016 Finansijski Izvestaj 01.01 31.03.2016 (1.9 MiB)

2016 Program Poslovanja (4.6 MiB)

2016 Одлука о изменама програма пословања за 2016. годину (1.71 MB)

2016 Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 30.09.2016. (720 КB)

2016 Финансијски извештај за период 01.01.2016. – 31.12.2016. (767 KB)

2015. година:

2015 B Stanja (500.2 KiB)

2015 B Uspeha (285.4 KiB)

2015 Iz Ostali Rezult (143.7 KiB)

2015 Napomene (870.0 KiB)

2015 Prom Kapitala (494.9 KiB)

2015 Revizija (2.2 MiB)

2015 Tokovi (163.5 KiB)

2014. година:

2014 Bilans Stanja (1.5 MiB)

2014 Bilans Uspeha (973.7 KiB)

2014 Izvestaj O Ostalom Rezultatu (555.7 KiB)

2014 Izvestaj O Promena Na Kapitalu (1.3 MiB)

2014 Izvestaj O Tokovima Gotovine (1.0 MiB)

2014 Napomena Uz Fin Izvestaj (5.6 MiB)

2014 Revizija (1.7 MiB)

2022. година. Сва права задржана.