Skip to content

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

2024. година:

Извештај о реализацији програма инвестиционих активности за 2023.годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2023.годину

2023. година:

Програм пословања за 2024.годину

Програм пословања за 2023.годину – друга измена

Програм пословања за 2023.годину – прва измена

Програм инвестиционих активности за 2024.годину

Измена програма инвестиционих активности за 2023.годину

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2023.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2023.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2023.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2023.године

Извештај о реализацији програма инвестиционих активности за период 01.01.-31.12.2022.год.

Извештај о реализацији програма коришћења средстава за несметано обављање делатности за 2022.год.

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.21.2022.год.

2022. година:

Измена програма инвестиционих активности за 2022.год

Предлог програма инвестиционих активности за 2023.год

Програм коришћења средстава за несметано обављање делатности за 2022.год

Програм пословања за 2022 годину – четврта измена

Програм пословања за 2023.годину

Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

Извештај о реализацији програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести Covid -19

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2022.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2022.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2022.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2021.године

Програм пословања за 2022.годину – прва измена

Програм пословања за 2022.годину – друга измена

Програм пословања за 2022.годину – трећа измена

2021. година:

Извештај о реализацији програма инвестиционих активности 01.01.-30.06.2021.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за 2020.годину

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2021

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2021

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2021

Измена програма инвестиционих активности за 2021.годину- прва измена

Измена програма инвестиционих активности за 2021.године.- друга измена

Одлука о изменама програма пословања за 2021.годину – друга измена

Одлука о изменама програма пословања за 2021.годину – трећа измена

Програм економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести Covid-19

Програм инвестиционих активности за 2022.годину

Програм пословања за 2022.годину

2020. година:

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2020.године

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-31.12.2020. године

Програм инвестиционих активности за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину прва измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину друга измена

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-30.06.2020 године

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину трећа измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину четврта измена

Програм економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19

Измена програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије COVID-19

Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности

2019. година:

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године

Одлука о изменама Програма пословања за 2019. годину

Извештај о реализацији инвестициомих активности за период 01.01.-31.12.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.03.2019. године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2019. године

Одлука о изменама Програма пословања за 2019. годину

Програм инвестиционих активности за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

2018. година:

Квартални извештај за период 01.01.-30.06.2018.

Квартални извештај за период 01.01.-31.03.2018.

Измена програма инвестиционих активности за 2018. од 08.06.2018.

Одлука о изменама Плана Пословања од 08.06.2018.

Одлука о изменама Плана Пословања од od 04.05.2018.

Програм инвестиционих активности за 2018.

Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несмотрено обављање делатности за 2018.

Програм Пословања за 2018.

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања  за 2018. годину

Квартални извештај за период 01.01.-30.09.2018. годину

Квартални извештај за период 01.01.-31.12.2018. годину

2017. година:

Програм пословања за 2017. годину

Финанцијски извештај за период 01.01 -30.03.2017

Извештај о реализацији Плана пословања за 2017.

2022. година. Сва права задржана.