Skip to content

Локали за издавање

Површина 14,60м2 Зона А

Број простора 011

Површина 14,60м2 Зона А
Површина 119,70м2 Зона А

Број простора 019

Површина 119,70м2 Зона А
Површина 11,20м2 Зона А

Број простора 020

Површина 11,20м2 Зона А
Површина 12,30м2 Зона А

Број простора 035

Површина 12,30м2 Зона А
Површина 8м2 Зона А

Број простора 067

Површина 8м2 Зона А
Површина 18,50м2 Зона Д

Број простора 104

Површина 18,50м2 Зона Д
Површина 15м2 Зона Д

Број простора 109

Површина 15м2 Зона Д
Површина 30,55м2 Зона Д

Број простора 128

Површина 30,55м2 Зона Д

2022. година. Сва права задржана.