Skip to content

СПОРТСКИ ЦЕНТАР САЈМИШТЕ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,,САЈМИШТЕ”

У саставу Јавног предузећа  ,,СПЦ Војводина” налази се и Спортски центар ,,Сајмиште”, као засебан спортски објекат.

Комплекс СЦ ,,Сајмиште” обухвата простор између Улице Хајдук Вељка, Футошког парка, хотела ,,Парк”, Мичуринове улице и паркинга до Улице краља Петра Првог, укупне површине 56.598 м2.

Објекти СЦ ,,Сајмиште” су: аутоматска четворостазна куглан (са пратећим простором),  ваздушно стрелиште, управна зграда ( свлачионице и тоалети), отворени базени, отворени спортски терени, монтажна хала за мали фудбал и кошарку, угоститељски објекти, пословни простор, рекламне површине,  паркинг и слободне зелене површине.

Базени

Комплекс отворених базена обухвата три базена: олимпијски, за обуку непливача и базен за децу. Са пратећим објектима чини простор  од 24.056 м2

Капацитет комплекса базена је до 3.500 посетилаца дневно.

Олимпијски базен:

                        Димензијe:  21 x 50 м

                        Дубине: од 1,80 до 2,15 м

Базен за обуку непливача:

                        Димензије: 20 x 10 м

                        Дубина: од 0,80 до 1,25 м

Дечији базен:

                        Овални базен неправилног облика ф 12 м

                        Дубина: 0,40 м.

Стрелиште

Дворана – стрелиште за ваздушно оружје  има 30 покретних мета.

Осветљење и проветравање вештачко.
Корисна површина  је 727 м2.
Капацитет: 100 гледалаца.

Куглана

Куглана је опремљена са четири нове најсавременије стазе познатог немачког произвођача ,,Функ”. Уз стазе се налази угоститељски простор за 40 посетилаца, свлачионице за спортисте и други пратећи садржаји.
Површина овог простора је  987 м2.

Отворени терени

Отворени терени, укупне површине од 19.2014 м2, највише се користе као градска оаза за слободну рекреацију грађана кроз коју годишње прође око 100.000 деце, младих и одраслих.

Спортска хала ,,MAR.UK”

Монтажну дворану чине два терена: за мали фудбал на вештачкој трави, за кошарку са најсавременијом подлогом и пратећи садржаји ( теретана, тоалети, угоститељски простор). Дворана се користи за рекреацију, школе спорта и спортска такмичења.
Површина хале је: 2.642 м2

Угоститељски објекти

У комплексу СЦ ,,Сајмиште” су угоститељски објекти: ресторан са баштом уз базене, киосци и мобилни пунктови за продају сладоледа и напитака у сезони купања, бифе уз куглану и бифе на улазу у халу.

Пословни простори

Објекат СЦ ,,Сајмиште“ располаже са 20 локала укупне површине 1.655 м2 ( у згради Новосадског сајма) разноврсне делатности ( услужна делатност, канцеларије и угоститељски објекти).

Паркинг

У непосредној близини отворених терена СЦ ,,Сајмиште” постоји паркинг између Хајдук Вељкове и Мичуринове улице, преко пута  Новосадског сајма, површине 1.932 м2.
Комплекс отворених базена располаже паркинг простором.

2022. година. Сва права задржана.