Skip to content

ЗНАЧАЈНЕ ГОДИНЕ ЗА СПЕНС

Историјат

Када је на иницијативу омладинских организација и различитих спортских савеза покренута идеја за изградњом спортско – културног и пословног центра, жеље Новосађана биле су да Нови Сад добије место које ће пружати могућности за масовно бављење спортом, као и да се спортским клубовима пруже оптималне могућности за тренирање и такмичења по највишим светским стандардима. Истовремено објекат је планиран као место за организовање врхунских приредби културно забавног карактера. Изградња објекта предвиђена је Генералним планом града 1950.године. Локација је на неки начин била предодређена положајем фудбалског стадиона, чему је претходило исељавање неадекватних ресурса (мини индустријска зона), као и диспозиција постојећих и планираних улица. 

1974. година 

Почеле су активности на реализацији Центра расписивањем Југословенског конкурса за урбанистичко и архитектонско решење овог простора, а настављене су у каснијим годинама израдом урбанистичког и архитектонско-грађевинских пројеката и на крају самом изградњом већег дела планираних садржаја крајем седемдесетих и почетком осамдесетих година.

1978. година 

Одлуку о изградњи Центра донела је Скупштина града Новог Сада 12. априла и Скупштина самоуправне интересне заједнице за физичку културу 10. априла 1978. године поводом прихватања кандидатуре Новог Сада за организовање 36. СВЕТСКОГ  ПРВЕНСТВА У СТОНОМ ТЕНИСУ. За праћење и надзор ове велике инвестиције, Скупштина општине Нови Сад основала је на истој седници својих већа Дирекцију за изградњу Градског спортског центра ,,Војводина”, која је 1983. године одлуком Скупштине реорганизована у Радну организацију Спортски и пословни центар ,,Војводина” у оснивању у циљу управљања и одржавања Центра. 

Средства за изградњу су обезбеђена:

путем самодоприноса  (70,80 %) грађани Новог Сада и удружена средства ( СИЗ за физичку културу, Самоуправни споразум ООУР-А Новосадске, Љубљанске и Војвођанске банкеСамоуправни споразум Народне банке Војводине)
СИЗ за здравствену заштиту (4,24 %)
СИЗ за опште образовање и васпитање ( 1,4 %)
СИЗ за физичку културу ( из ред.делатности) (2,09 %)
Лутрија Војводине ( 18,67 %)
Федерација са осталим републикама и покрајином Косово (2,8%).

На конкурсу расписаном за идејно решење објекта, прихваћен је Пројекат ИНСТИТУТА ЗА УРБАНИЗАМ, Архитектонског факултета у Сарајеву, пројектаната:
-Жике Јанковића, дипл.инг.архитектуре и
-Бранка Булића,дипл.инг.архитектуре.
На простору на коме је изграђен Центар, раније се налазила новосадска фабрика каблова ,,НОВКАБЕЛ”, која је срушена и изграђена на новој локацији у индустријској зони града. Припрему терена за изградњу извршио је новосадски ,,УРБИС”- ООУР ,,Земљиште”, а паралелно са рушењем и рашчишћавањем терена, које је израђено у рекордном року, рађена је инсталација, топловод, водоод, канализација и саобраћајнице. Планирани обим радова завршен је до краја 1978. године.

1979.година 

Првобитна кандидатура Новог Сада односила се на светско првенсто 1983. године, али након одустајања Народне Републике Кине за организацију првенства 1981. године, и прихватање улоге домаћина за СПЕНС 81, условило је промену у динамици и изградњи Центра. Завод за урбанизам у складу са првонаграђеним конкурсним радом, у складу са важећим прописима израдио је урбанистички пројекат, који није усвајан. На основу овог урбанистичког пројекта реализован је објекат спортског и пословног центра са првом фазом гараже, североисточна трибина фудбалског стадиона и комплекс тенис терена. Делимично су реализовани отворени базен и отворено клизалиште. Дозвола за грађење објекта добијена је 17. априла 1979.године, а главни извођач радова био је ,,НЕИМАР” из Новог Сада. Изградња је почела 20. маја 1979.године. План је био да се објекат изграђује у фазама, јер је пројекат омогућавао надоградњу ( по принципу модула). Припремни радови почели су 3. маја 1979.године, а главни 20. маја 1979. године.

1981.година 

До априла 1981. године изграђени су најнеопходнији садржаји у делу објекта А + Б, који су пружали оптималне услове за одржавање светског првенства у стоном тенису ,,СПЕНС 81”  ( Велика дворана и Мала дворана, Пресс центар, комуникације и сл.). Отворена су два угоститељска објекта: ресторан Grill и  Caffe посластичарницаПоред спортских садржаја Град добија први трговачки центар, који се налази у приземљу објекта са веома атрактивним локалима, које закупљују највећи југословенски трговаки брендови:  Новосадска банка, Пошта, Југоекспорт – Београд, Пионир – Суботицa, Центрокоп – Опрема, Синеоптик, Агровојводина- Агрокооператива, Центротекстил – Београд, Нолит – Београд, Словенијашпорт – Љубљана, ,,Ђуро Ђаковић” – Славонски Брод, Генералтурист – Загреб, Војводинатурс – Нови Сад, Слога – Зрењанин, Уток – Камник, Звезда – текстил – Нови Сад, Унион- промет Нови Сад, Центрославија, Генералекспорт-Генекс –  кристал – Љубљана, Алкалоид – Скопље. На првом спрату у канцеларијском простору присутни су. Делта рачуналнишки системи – Љубљана, Удружење научних и стручних преводилаца – Нови Сад, Југодент – Нови Сад, Младост – стовариште књига, Покрајински завод за статистику, ЦПР 81 – Извршни комитет Организационог одбора међународне конференције за привредна истраживања, Покрајински завод за статистику, Нафтхем. Након одржаног првенства, до краја 1981. године завршени су започети радови на делу објекта А + Б ради довођења објекта у функцију за редовну експлоатацију. Октобра исте године одустало се од изградње отворених спортских терена и реконструкције фудбалског стадиона. Обустављена је и започета изградња блока Ц – базени.

1982. година 

Половином 1982. године закључен је уговор са главним извођачем радова ,,НЕИМАР” – Нови Сад, о конзервацији блока Ц – базени (покривање: кровна конструкција). Завршене су борилачке дворане: џудо, стони тенис и бокс. У средишњем делу објекта почиње  са  радом прва дискотека у објекту Casino.

1983. година

Скупштина општина Нови Сад  усваја два важна документа:
– Одлуку о оснивању РО ,,Спортски и пословни центар Војводина”
– Одлуку о престанку рада Дирекције за изградњу Градског спортског центра ,,Војводина”
Током ове године завршене су Ледена дворана и куглана са 8 аутоматских стаза. Отварају се угоститељски објекти предузећа: Grill ресторан, Caffe посластичарница.

1984. година 

На првом спрату објекта  усељава се Галерија савремене ликовне уметности Војводине, која ту остаје до 1999. године. За ових 15 година Музеј први пут добија могућност да у континуитету развија своје основне програмске, истраживачке и музеолошке активности што је резултирало многим значајним остварењима за савремену уметност Војводине.

1985. година 

Крајем 1985.године сачињена је Информација о приоритетима у остваривању услова за наставак изградње објекта.

1986. година

Априла 1986.године Извршно веће Скупштине града Новог Сада констатује да су се стекли услови за наставак изградње објекта, са основним тежиштем на заршетку затворених и отворених базена (блок Ц). У то време у једином трговачком центру у Граду постоји 37 продавница признатих и најбољих југословенских трговинских и произвођачких кућа: Атекс, Стандард-конфекција, Углед,  Југоекспорт, Црвена застава… На првом спрату објекта предузеће отвара највећи угоститељски објекат – Дерби ресторан и Градску кафану.

1987. година 

Отварањем нових угоститељских објеката у приземљу : Експрес ресторанаПицерије – пивнице и посластичарнице ,,Жернос предузеће реализује планирано да са централом кухињом, угоститељским магацином и везом са рестораном на првом спрату обједини угоститељска понуда.

1988. година 

Изграђени су тенис терени: 11 игралишта.

1989. година

Пуштена је у рад Јужна улица у приземљу објекта. Те године у трговачком простору постоји 92 локала, који су лоцирани у приземљу и на првом спрату објекта. Од укупног броја,  34 су у закупу од стране друштвених предузећа, а 58 су закупили приватници.

1990. година 

Пуштени су у рад затворени базени СПЦ ,,Војводина”. Уз базене изграђена је стрељана за ваздушно оружје са 30 покретних мета. У трговачком простору предузеће ,,Пионир” отвара кафе Стакленац, који ће годинама бити један од најпопуларнијих места у граду.

1991. година 

Скупштина општине доноси одлуку којом Радна организација у оснивању постаје Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина” са п.о. Одлуком о оснивању Јавног предузећа, Скупштина је у саставни део предузећа уврстила и СЦ ,,Сајмиште” , који је до 1. јануара 1992. године био под управом Установе за одржавање објеката физичке културе града Новог Сада. Исте године у објекту се отвара највећа дискотека у граду ,,Парадизо”, која је смештена на првом спрату  тј. на улазу у затворени базен са стране студентског кампуса.

 1994. година 

Трговачки простор у објекту се проширује и обухвата 10.000 м2 са 180 локала у закупу.

1996. година

Наставља се тренд повећања трговачког простора и ове године износи 11.500 м2 са 208 издатих локала.

1997. година 

Одлуком руководства јавног предузећа угоститељски објекат – клуб Casino мења намену у пословни простор. Први закупац у новом локалу је Stylos.

1998. година 

Уговором о франшизи од 5.маја доташњи угоститељски локали:  Грил ресторан, кафе Стакленац, посластичарница Жернос, пицерија и Експрес ресторан престају да раде у оквиру јавног предузећа тј. прелазе у закуп од стране приватних лица.

1999. година 

Одлуком Скупштине Града Новог Сада донетој на 26. седници, 21. маја 1999.године Јавном предузећу ,,СПЦ Војводина” поверени су послови развоја, очување и заштите туристичких вредности града Новог Сада. Истом Одлуком укинута је Туристичка организација Новог Сада. Трговачки простор расте  на 13.282 ми закупљено је 248 локала.

2005. година 

Рекордна година у области издавања пословног простора. У трговачком делу на 15.500 м2 постоји 320 локала.

2011. година 

Изградња отворених базена почела је са изградњом објекта. Радови су заустављени 1991. године, када је извршена и конзервација до тада урађеног. Градилиште на базенима је поново отворено 12. новембра 2010. године. Завршетком радова 16. августа 2011. године Нови Сад је добио још један отворени базен димензија 50 x 21м, са 8 такмичарских стаза. Незавршено отворено клизалиште добија нову намену. Отвара се Центар за мале спортове. са квалитетном вештачком травом.

2013. година 

Најзначајније промене у области пословне политике издавања простора односе се на долазак два значајна локала у објекат, тако да ове године пословни простор износи 16.000 м2. У главној трговачкој улици у приземљу отвара се локал Dm а јужна улица објекта претвара се у велики супер маркет – Univerexport.

2016. година

У централном делу објекта, поред покретног степеништа, постављен је панорамски лифт, чиме је решен проблем – приступа првом и другом спрату  особа са инвалидитетом, старијих особа и мајки са малом децом. Уградњом лифта, омогућили смо наведеним лицима несметан и једноставан приступ свим деловима објекта.

2021. година 

Површина пословног простора је 16.359 м2. У канцеларијском простору на 1.812 м² се налази  више представништава, спортских клубова, Независно друштво новинара Војводине, адвокатска канцеларија, маркетиншка агенција и инфо центри јавних градских предузећа. Остало чини трговачки простор са 187 различитих продајних и угоститељских објеката, фитнес центри и теретане.

2022. година 

У комплексу отворених базена СЦ „Сајмиште“ извршени су радови на покривању великог базена чиме је продужена купалишна сезона на целу годину.

Уграђени су најсавременији систем и опрема за филтрацију и грејање базена, комплетно су реновиране свлачионице, замењена је столарија и урађена термоизолација и грејање да би овај базен могао да се користи и у зимском периоду.

Од 13. јануара базен на Сајмишту током зимског периода користе новосадски пливачки клубови, а у летњој сезони  базен је отворен за грађане.

По први пут од почетка рада затворени базен на Спенсу је од ове године пре свега на располагању грађанству.

Олимпијски базен је реконструисан и поседује најсавременији систем за грејање и филтрирање, нове стартне блокове за организацију пливачких такмичења по највишим стандардима.

2022. година. Сва права задржана.